AĞ ALTYAPISIMüşterilerimizin ihtiyaçlarına göre network altyapıları ile ilgili projelerin sürdürülebilirliğini planlıyor ve uyguluyoruz. Uygulama mimarisini tasarlayıp işletme maliyetlerini azaltmak için müşterilerimizin sistemleriyle bir araya getirilecek bileşenleri seçiyoruz.

AĞ GÜVENLİĞİDenetim, inceleme, penetrasyon araştırması, iş sürekliliği, araştırmacı veri hizmetleri ve felaket kurtarma planlama sağlıyoruz. Ağ güvenliği; kuruluşların ve işletmelerin mal varlıklarının değerini, kullanılabilirliğini, çalışmaların bütünlüğünü ve devamlılığını sağlamak için sorumluluğunu aldıkları tüm faaliyetleri içerir. Etkili bir ağ güvenliği stratejisi, ilk olarak tehditleri ortaya çıkarmayı ve onlarla mücadele esnasında en etkili araçları kullanmayı gerektirir.

ISPMüşterilerimize şu hizmetleri sunuyoruz: Data Center, Dedicated Server, Cloud, CDN, Co Location Server Hosting ve BroadBand İnternet. Aynı zamanda hizmet süresi ve sistem devamlılığı kalite standartlarımızın en önemli unsurlarındandır.