PLANLAMAİyi bildiğiniz gibi, gelişmelerle aynı hızda ilerleme ve IT ihtiyaçlarınızı planlama göz korkutucu bir iş olabilir. IT planlama, başlıca İstanbul’da faaliyet gösteren uzman bir IT danışmanlığıdır ve hattın ucunda dostane profesyonel bir şirkettir.

• Merkezileştirilmiş Mimari
• Merkezileştirilmemiş Bilgisayar Kullanımı
• Client/Server Mimarisi
• IT Altyapı İncelemeleri
• Mimari Alternatifler Arasında Tercih Yapma
• Son Kullanıcı Bilgisayar Kullanma Mimarisi Meseleleri
• Eski Sistemleri Yeniden Yapılandırma

TASARIMIT, sistem analizi ve tasarım hizmetlerimizin amacı; müşterilerimizin IT ve sistemlerini, kurumsal hedeflerini, görevlerini, stratejilerini ve süreçlerini en iyi destekleyen bir tasarımla temin etmektir.

Analiz aşamasında, var olan Bilgi Teknolojileri ve Sistemin; kurumsal misyonu, stratejiyi ve süreçleri ne derece desteklediğini analiz ederiz. İşlevsellik ve performans, diğer bir deyişle, IT süreçlerinin, onların kullanılabilirliğinin, faaliyetlerin, bakımın, toplam masrafların ve güvenliğin etkinliği ve verimliliği; hem analiz hem de tasarım safhaları boyunca göz önüne aldığımız ana meseleler arasındadır. Tasarım safhası boyunca; ağ mimarisi, donanım, işletim sistemleri, veri tabanları, güvenlik tedbirleri ve uygulamaya koyma mevzuları kritik bir rol de oynar.

GELİŞİMIT strateji analiz ve gelişim hizmetleri; IT yatırım stratejilerini, var olan ya da yeni iş stratejileri ve hedeflerine uydurmak için değişime uğrayan özel ve kamu sektörü birimlerine yardım etmeyi hedefler.

KALİTE KONTROLToplam Kalite Yönetimi, firmaların ve organizasyonların verimliliği ve rekabete dayalı pozisyonunu ilerletmek için merkezi bir metot olarak şimdiye dek kökleşmiştir. İmalat ortamında geliştirildiğinden, idari ve hizmet sanayilerinde aynı özellikleri göstermiştir. Biz bu yazıda, Toplam Kalite Yönetiminin IT sektöründe kullanımı için potansiyelini inceliyoruz. Toplam Kalite Yönetiminin IT sektöründe tesiri az olmuştur.

Sanayinin diğerlerinden farklı mizacı, tekniklerin açık olarak taşınabilir olmamasıdır ve biz geleneksel olarak bir defalık olarak görülen ve süreç analizi ve ölçümden kolayca etkilenmeyen durumlarda Toplam Kalite Yönetimini kullanmak için bazı ilk fikirler geliştiriyoruz.

Bakım maliyetlerini azaltmak için yazılım tasarımına yoğunlaşarak kalitedeki tasarım fikrini örneklerle açıklıyoruz ve aynı zamanda şirkete ait Toplam Kalite Yönetimi gelişiminde IT sektörünün rolüne değiniyoruz.